Arbeidsmarktdiensten - CVA

CVA – Hét Centrum voor Arbeidsmarktdiensten

CVAanimeatie

Het CVA is het loket waar vraag en antwoord met betrekking tot de factor arbeid samen komen.Veel mensen besteden een overgroot deel van hun leven aan het verrichten van arbeid. Daarnaast is arbeid nog steeds dé motor van iedere maatschappij. Of u nu aan de vraag- of aan de aanbodzijde staat; het CVA kan u van dienst zijn door de weg naar “de overkant” te vinden.

De mensen van het CVA helpen u om vragen beantwoord te krijgen en tevens helpen zij diegene die oplossingen willen aanbieden aan hen die het waarschijnlijk goed kunnen gebruiken.Het CVA is meer dan alleen een loket waarbij je in de juiste richting gewezen wordt. Het CVA loopt desgevraagd ook met u mee en bouwt ondertussen bruggen voor en met u.

Tevens vindt het voor u de missende puzzelstukjes, bindt het twee partijen zodanig aan elkaar dat ze samen sterker worden, ontward het uw complexe vraagstukken en kijkt verder als het topje van de ijsberg.

Het CVA bespaart kosten, verhoogd uw rendement en/of omzet en zorgt ervoor dat er meer winst gemaakt kan worden. Als laatste is het CVA een ideaal middel voor u om meer geluk en plezier te beleven als het gaat om de factor arbeid.Het CVA werkt grensverleggend en grensoverschrijdend met u samen op zoek naar duurzame, constructieve, renderende en plezierige uitvoering als ook beleving inzake (uw) arbeid.

Het CVA nodigt u uit om eens geheel vrijblijvend contact op te nemen, wij weten zeker dat wij u van dienst kunnen zijn.

Onze consulent Sam is altijd voor u beschikbaar op twitter via @SamEnWerk per email: sam[at]samenwerk.info ([at] vervangen voor @) en binnenkort op samenwerk.info. Sam gewoon even bellen, voor een vraag of het maken van een afspraak, kan ook op telefoonnummer: 0591-394833

Het CVA werkt voor en met u !

purchase viagra - viagra price

Personal Partners Deta-Pay

Indien u een medewerker (nog) geen arbeidsovereenkomst kunt geven voor onbepaalde tijd, maar u deze wel graag aan uw onderneming wilt blijven verbinden, dan biedt Data-Pay de ideale oplossing. Personal Partners biedt uw medewerker dan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan, terwijl de persoon in kwestie zich bij uw onderneming blijft inzetten. Op deze manier geeft u zekerheid aan uw medewerkers en bewaart u de rust binnen uw team. Tevens zorgt Deta-Pay voor een stuk kostenbesparing!

Lees meer...

Werving & Selectie

Wikipedia: Werving en selectie, ook wel Recruitment genoemd, verwijst naar het proces van aantrekken, selecteren en aanstellen van geschikte kandidaten voor een (vaste) baan of tijdelijk werk, in lijn met de strategie en doelstellingen van een organisatie of onderneming. Het is onderdeel van het personeelsbeleid van een onderneming of openbare dienst dat soms wordt uitbesteed aan dienstverleners actief in arbeidsbemiddeling. Een goed werving- en selectieproces is strategisch belangrijk voor ondernemingen om concurrerend te blijven, doordat het onderscheid wordt gemaakt door het talent dat aanwezig is, en heeft een directe impact op bedrijfsresultaten.

 

Lees meer...

Uitzenden

Wikipedia: uitzenden is bemiddeling tussen mensen die (tijdelijk) werk zoeken (de flexwerker) en bedrijven die (tijdelijk) mensen nodig hebben (de inlener).

Het meest flexibele dienstverband dat Personal Partners te bieden heeft is het uitzenden.Bij deze variant profiteert u van goed opgeleide, gemotiveerde, en direct inzetbare flexwerkers waarvan u alleen de gewerkte uren betaalt. Aangezien wij voldoen aan alle wettelijke eisen loopt u verder ook geen enkele werkgeversrisico's. Personal Partners ontzorgt het gehele traject: van werving, selectie, personeelsadministratie tot het uitbetalen van de salarissen. Dat bespaart u veel tijd, energie, administratieve rompslomp en kunt u zich richten op datgene waar u u goed in bent; ondernemen!.

Lees meer...

Poolmanagement

Poolmanagement is het beheren, inplannen en coördineren van een vaste groep flexwerkers. Personal Partners zorgt voor afstemming tussen uw werkaanbod en de juiste groepsgrootte flexwerkers, met de juiste vaardigheden, op het juiste moment, op de juiste werkplek. Heeft u daarnast bijvoorbeeld een medewerker die onverwacht uitvalt vanwege ziekte, dan heeft u bij het gebruik van poolmanagement ook altijd back-up bij de hand. Op deze manier houdt u uw personeelsbezetting altijd op het juiste niveau.

buy cialis uk no prescription buy cialis cheap - millpharmacy.com cheap cialis online

Lees meer...

Payrolling

Wikipedia: Bij payrolling geeft een bedrijf zijn werkgeverschap uit handen en komt het personeel in dienst van de betreffende payroll-onderneming. Hierdoor ontdoet het bedrijf zich van specialistische juridische en administratieve aangelegenheden zoals de salarisadministratie, afdracht van sociale premies en bijvoorbeeld pensioenen.

Een bijkomend voordeel voor een werkgever is, dat een bedrijf dat zijn personeel via een payrollbedrijf betaalt niet meer onder de specifieke CAO van een bepaalde bedrijfstak valt. Hiermee ontloopt een bedrijf verplichte afdrachten aan sectorfondsen, collectieve pensioenvoorzieningen die doorgaans alleen voor oudere werknemers voordelig zijn en de verplichting om doorgaans rigide loonschalen te hanteren. Met andere woorden: het verschil tussen de loonkosten voor de werkgever en het nettoloon voor de werknemer wordt kleiner.

Lees meer...

Global Recruitment

Voor steeds meer opdrachtgevers halen wij flexwerkers uit andere (vaak Europese) landen. Het gaat om productieve en gemotiveerde mensen. Personal Partners verzorgt daarbij het complete traject: van werving, selectie, vervoer, huisvesting, begeleiding, (eventuele) opleiding tot betaling. Een volstrekt veilige, prettige en snelle manier om aan die medewerkers of specialisten te komen waar u behoefte aan heeft.

Lees meer...

Flexicurity

Wilt u gebruik maken van de zekerheid van detacheren en dan met flexibele voorwaarden? Dan biedt Personal Partners u Flexicurity. De flexwerker gaat dan met ons een fase 1 overeenkomst aan voor bepaalde tijd. Hierin is een opzegtermijn van 2 weken opgenomen voor zowel de flexwerker als de klant. Dit geeft u een bepaalde zekerheid op continuïteit.

Lees meer...

Detachering

Wikipedia: Detachering is het uitlenen van werknemers aan een derde partij.

Een detachering verschilt van een uitzending daarin dat een detacheerde in dienst is van Personal Partners.

Bij detacheren is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor een project tussen de flexwerker en Personal Partners. Bij detachering is uw tijdelijke werknemer in dienst van ons. Detachering begint en eindigt meestal op een van te voren vastgestelde datum.

Lees meer...